Gepost op

Wordt begeleiding van de leefstijlcoach vergoed door zorgverzekeraars?

In 2018 nog niet. Leefstijlcoaching in algemene zin wordt ook niet in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen per 2019. De minister heeft recent besloten om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) op te nemen in het basispakket voor de zorgverzekering, na verwijzing door de huisarts. De GLI is een groepsbegeleidingsprogramma voor mensen met obesitas (of overgewicht en comorbiditeit). De basis voor de uitvoering zal gevormd worden door GLI’s die als ‘bewezen effectief’ zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM. Er wordt op dit moment gewerkt aan het opnemen van het CooL programma in deze database. Dit is een programma dat uitgevoerd mag worden door leefstijlcoaches die in het register staan van de BLCN. In juni-september 2018 informeren we onze leden stapsgewijs hoe ze het kunnen aanpakken als ze in 2019 een door de zorgverzekeraar vergoede GLI willen aanbieden met behulp van het CooL programma.

Een leefstijlcoach voert overigens geen medische ‘behandeling’ uit, maar begeleidt mensen bij het vergroten van de positieve gezondheid. Vaak zorgt dit voor het voorkómen van ziekte en/of het verminderen van klachten en symptomen, waardoor het voor zorgverzekeraars relevant kan zijn om begeleiding van een leefstijlcoach te vergoeden. Maar de meeste leefstijlcoaches begeleiden ook graag mensen die komen omdat ze geestelijk en lichamelijk fit willen zijn en daar zelf in willen investeren. Ook werkgevers zijn hierin een interessante partij. Het zou dan ook te beperkt zijn om de leefstijlcoach te typeren als een zorggerelateerd beroep.