Individuele Accreditatie

De informatie op deze pagina is bedoeld voor professionals die geen geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach hebben gevolgd (waaronder degenen die een opleiding hebben gevolgd vóór deze geaccrediteerd werd), maar wel een hbo- of wo-diploma bezitten en op andere wijze alle competenties van de leefstijlcoach hebben ontwikkeld. Voor hen is een individueel accreditatietraject ingericht.

Om het individuele accreditatietraject te doorlopen, is een voorwaarde dat je een hbo-diploma (in willekeurige richting) en een Nederlands legitimatiebewijs met foto kan insturen bij je aanmelding. Daarnaast moet je je uiteraard ontwikkeld hebben tot volwaardig leefstijlcoach volgens het beroepsprofiel van de BLCN.

Dit wordt in het individuele accreditatieproces stevig getoetst met behulp van:

 • Een kennistoets m.b.t. gezond leven en gezonde gewoontes, waarbij je kennis over de diverse onderwerpen (voeding, beweging, ontspanning/slaap en stress) wordt getoetst.
 • Een coachingstoets waarmee je aantoont dat je goede leefstijlcoachingsgesprekken kan voeren.
 • Een reflectie-opdracht waarbij je laat zien dat je kan reflecteren op je gedrag als professional en dat je planmatig kan ingaan op je eigen ontwikkeling als leefstijlcoach.

Alle praktische informatie op een rij

 • Alle informatie over het proces kan je vinden in Servicedocument 2018 kandidaat lidmaatschap BLCN v3.5. Lees dit grondig door om je te oriënteren op (je aanmelding voor) je individuele accreditatieproces.
 • Indicatie van de te verwachten stof tijdens het proces kan je vinden in dit document.
 • Het reflectieverslag en coachingsvideo dienen 15 werkdagen vóór het toetsmoment te worden geüpload in het daarvoor ingerichte systeem. Wanneer niet wordt voldaan aan deze termijn, wordt je aanmelding doorgeschoven naar het eerstvolgende toetsmoment. Eventueel tegen meerkosten om de administratieve afhandeling te kunnen dekken.

Te bestuderen stof

In dit document vind je een indicatie van de stof die tot het kennisgebied behoort van toets 1 (kennistoets gezond leven en gezonde gewoontes). Er is geen literatuurlijst vanuit de BLCN om mee te studeren; uitgangspunt is dat je je opleiding over leefstijl hebt doorlopen en daarbij gedegen literatuur hebt meegekregen over o.a. voeding, bewegen, slaap en ontspanning. Wil je toch een extra bron van literatuur, dan kun je overwegen om de literatuurlijst te bekijken van opleidingen tot leefstijlcoach die door de BLCN zijn geaccrediteerd. Let op: aanvullend op de boeken die op de literatuurlijst staan, kunnen de opleiders verdere materialen gebruiken. De literatuurlijsten van geaccrediteerde opleidingen hoeven dus niet de complete stof te omvatten die zij hanteren.

Noot: Voor degenen die vóór 1 februari 2018 de toetsen aangekocht hebben, is het  servicedocument 2017 nog beperkte tijd van kracht. Dit is reeds in hun bezit.

Tarieven individuele accreditatie 2018

De accreditatietoets kent 3 onderdelen:

 • Kennistoets: 25 multiple choicevragen en 5 open vragen bij een casus, toets op locatie te maken in Amersfoort (€ 95)
 • Coachingstoets: video van max. 15 minuten van coachingsgesprek met cliënt, plus gesprek van 30 minuten hierover op locatie (€ 230)
 • Toets professioneel functioneren: reflectieverslag van max. 500 woorden, plus een gesprek van 15 minuten hierover op locatie (€ 150)

Totaalbedrag 3 toetsen: € 475 excl. BTW

Toetsdata

De eerstvolgende toetsdata waarvoor je je kan aanmelden zijn:

 • vr 2 nov 2018 (VOL)
 • vr 14 dec 2018 (VOL)
 • vr 25 jan 2019 (VOL)

De toetsen worden afgenomen in Amersfoort. Het aantal plaatsen op elke toetsdatum is beperkt. Meld je hier aan.

Planning

De exacte planningen van de toetsdagen zijn afhankelijk van het aantal kandidaten. Per toetsdag is er een maximum ingesteld van 12 kandidaten. Wees dus op tijd met het aanmelden!

Om een globaal te beeld te geven van hoe een toetsdag eruit kan zien, onderstaand een voorbeeldplanning. De exacte planning wordt minimaal een week voor aanvang verstrekt. Heb je je aangemeld voor de theorietoets? Zorg dan dat je op tijd aanwezig bent.

Datum Tijd Wat
4 juni 2018 09.00-10.00 Theorietoets alle kandidaten
4 juni 2018 10.15-11.00 Kandidaat 1: toelichting video & reflectie
4 juni 2018 11.00-11.15 Afronden
4 juni 2018 11.15-12.00 Kandidaat 2: toelichting video & reflectie
4 juni 2018 12.00-12.15 Afronden
4 juni 2018 12.15-13.00 Kandidaat 3: toelichting video & reflectie

De exacte eindtijd is afhankelijk van het aantal kandidaten, maar is uiterlijk 16.45 uur. De wachttijd tussen theorietoets en gesprek wordt zo kort mogelijk gehouden, maar er kan/zal wel een wachttijd zijn.

Heb je vragen over het proces? Of opmerkingen? Deze kan je per e-mail doorgeven aan accreditatie@blcn.nl.