Gepost op

Vacature beleidsadviseur zorg BLCN

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) is in ontwikkeling, net als het vak van leefstijlcoach. Naast groei in de zorgsector verwachten we de komende jaren ook een ontwikkeling in andere sectoren, zoals gemeenten, en een verdere groei bij de inzet via werkgevers. Nu de gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, zoekt de BLCN kandidaten voor de rol van beleidsadviseur zorg. Deze rol wordt in 2019 ingevuld op ZZP-basis met een gemiddelde tijdsbesteding van 6 uur per week. Overleg met het bestuur vindt vaak plaats in het midden van het land.

Om welke rol gaat het?

De beleidsadviseur zorg gaat zich voor de BLCN actief bezighouden met alles rondom leefstijlcoaching in de (basis) zorgverzekering. Het doel daarvan is dat leefstijlcoaches op hbo-niveau een goede en passende plek vinden binnen de zorg. Binnen de taak kan bijvoorbeeld vallen het deelnemen aan vergaderingen met (zorg)partijen, overleggen met zorgverzekeraars, beleid volgen en adviezen opstellen voor het bestuur van de BLCN.
Je krijgt taken en informatie overgedragen van de voorzitter van de BLCN, die de afgelopen jaren heeft deelgenomen aan het proces om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) te laten opnemen in de basis zorgverzekering per 1 januari 2019.

Welke kwaliteiten heb je nodig?

 • Eerste uitgangspunt is dat je je kunt vinden in de missie en de gedragscode van de BLCN.
 • Je kunt belangen van verschillende partijen verkennen en bij elkaar brengen.
 • Je kunt adviezen en standpunten verwoorden, mondeling en op papier.
 • Je hebt een aardige helicopterview, maar bent ook pragmatisch: je kunt zien wat er nodig is en de benodigde processen in gang zetten.
 • Ervaring in een beleidsmatige functie is een pre.

Wat krijg je?

 • Je zit midden in het speelveld van zorg en leefstijlcoaching en doet waardevolle contacten op.
 • Je draagt bij aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg in Nederland: van nazorg naar voorzorg.
 • Je krijgt een vergoeding van € 50 per uur excl. BTW (ruimte voor gemiddeld 6 uur per week aan werkzaamheden) plus vergoeding van daadwerkelijk gemaakte reiskosten.

Solliciteren?

T/m 21 januari 2019 kun je je motivatie en CV sturen naar bestuur@blcn.nl.

Gepost op

De BLCN is officieel opgericht!

Donderdag 24 september is de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland officieel bij de notaris opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee hebben hbo leefstijlcoaches officieel hun beroepsvereniging gekregen. In het oprichtingsbestuur zitten Meijke van Herwijnen (voorzitter), Madelon Meijer (secretaris), Marit Strijk (penningmeester), Sione Brugman (algemeen lid), Karen Vinke (algemeen lid) en Lotje Pulles (algemeen lid).

Lidmaatschap

 • Vanaf 15 oktober 2015 kunnen afgestudeerden van de post hbo opleidingen van AVLEG en MARK Academy zich inschrijven als lid (onverwachte hindernissen in de praktische realisatie van de inschrijving voorbehouden ;-)). Dit zijn vooralsnog de enige opleidingen tot leefstijlcoach die post hbo geaccrediteerd zijn. Bericht hierover volgt via deze updates, de Facebookpagina en Twitter.
 • Voor het resterende deel van 2015 is het lidmaatschapsgeld € 15,- per leefstijlcoach. Voor 2016 is de contributie gesteld op € 80,- per leefstijlcoach. Er zullen geen aanvullende kosten zijn voor accreditatie en de toegelaten leden hoeven in 2016 niet aan aanvullende accreditatie-eisen te voldoen. Naar verwachting is vanaf januari 2017 het accreditatiesysteem uitgewerkt in in werking. Daarover worden de leden natuurlijk op de hoogte gehouden.
 • Het bestuur organiseert in maart 2016 de eerste Algemene Ledenvergadering. Dit wordt nog geen congres, omdat we eerst willen focussen op andere basisvoorwaarden voor de vereniging, maar het krijgt wel een feestelijk tintje.
 • Voor leden zal zo snel mogelijk een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikbaar zijn. Gesprekken met verzekeraars zijn gaande.

Het profiel van de hbo leefstijlcoach & hoe voldoe je daaraan?

 • Het bestuur heeft als eerste grote taak op zich genomen om een beroepsprofiel voor de hbo leefstijlcoach op te stellen. Daar zijn een aantal fases in te benoemen, waar ook verschillende belanghebbenden en deskundigen een rol bij spelen. Het streven is dat per 1 januari 2016 het profiel is vastgelegd.
 • Op basis van het profiel kan straks ook preciezer worden gekeken hoe opleidingen en opgeleide leefstijlcoaches zich kunnen kwalificeren voor toelating tot de BLCN. Het bestuur heeft als uitgangspunt dat goed gekwalificeerde leefstijlcoaches die op minimaal hbo-niveau zijn opgeleid, toegang moeten krijgen tot de beroepsvereniging. Er wordt zorgvuldig gekeken hoe dit in de vorm van een reglement kan worden gegoten. Duidelijkheid is belangrijk.
 • Wie niet afgestudeerd is aan de post hbo opleiding van MARK Academy of AVLEG, is zeer welkom om deze berichten te blijven volgen en zo op de hoogte te blijven van hoe we het lidmaatschap gaan organiseren.

Waar is het bestuur nu mee bezig?

 • Het organiseren van een goede collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen een gunstig tarief.
 • Het opstellen van het profiel voor de hbo leefstijlcoach.
 • Met het informeren en adviseren van mensen en instanties die te maken hebben met hbo leefstijlcoaches.
 • Het gereed maken van het huishoudelijk reglement, de gedragscode en de ‘technische’ kant van de inschrijving, zoals ledenadministratie en bankrekening.
 • Het verzorgen van een basis website en informatievoorziening, waar straks een mooie huisstijl kan worden ingevoegd.

Contactgegevens van de vereniging vindt u hier.