Gepost op

Vacature beleidsadviseur zorg BLCN

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) is in ontwikkeling, net als het vak van leefstijlcoach. Naast groei in de zorgsector verwachten we de komende jaren ook een ontwikkeling in andere sectoren, zoals gemeenten, en een verdere groei bij de inzet via werkgevers. Nu de gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, zoekt de BLCN kandidaten voor de rol van beleidsadviseur zorg. Deze rol wordt in 2019 ingevuld op ZZP-basis met een gemiddelde tijdsbesteding van 6 uur per week. Overleg met het bestuur vindt vaak plaats in het midden van het land.

Om welke rol gaat het?

De beleidsadviseur zorg gaat zich voor de BLCN actief bezighouden met alles rondom leefstijlcoaching in de (basis) zorgverzekering. Het doel daarvan is dat leefstijlcoaches op hbo-niveau een goede en passende plek vinden binnen de zorg. Binnen de taak kan bijvoorbeeld vallen het deelnemen aan vergaderingen met (zorg)partijen, overleggen met zorgverzekeraars, beleid volgen en adviezen opstellen voor het bestuur van de BLCN.
Je krijgt taken en informatie overgedragen van de voorzitter van de BLCN, die de afgelopen jaren heeft deelgenomen aan het proces om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) te laten opnemen in de basis zorgverzekering per 1 januari 2019.

Welke kwaliteiten heb je nodig?

  • Eerste uitgangspunt is dat je je kunt vinden in de missie en de gedragscode van de BLCN.
  • Je kunt belangen van verschillende partijen verkennen en bij elkaar brengen.
  • Je kunt adviezen en standpunten verwoorden, mondeling en op papier.
  • Je hebt een aardige helicopterview, maar bent ook pragmatisch: je kunt zien wat er nodig is en de benodigde processen in gang zetten.
  • Ervaring in een beleidsmatige functie is een pre.

Wat krijg je?

  • Je zit midden in het speelveld van zorg en leefstijlcoaching en doet waardevolle contacten op.
  • Je draagt bij aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg in Nederland: van nazorg naar voorzorg.
  • Je krijgt een vergoeding van € 50 per uur excl. BTW (ruimte voor gemiddeld 6 uur per week aan werkzaamheden) plus vergoeding van daadwerkelijk gemaakte reiskosten.

Solliciteren?

T/m 21 januari 2019 kun je je motivatie en CV sturen naar bestuur@blcn.nl.

Gepost op

Accreditatie leefstijlcoaches in 2019

Begin 2019 wordt het register van leefstijlcoaches op hbo-niveau ondergebracht bij Kabiz. Leden van de BLCN kunnen zich dan voor periodes van 5 jaar laten registreren bij een professioneel beheerd beroepsregister. Ook het behalen van permanente educatiepunten (PE-punten) is daarbij geborgd.
Voorwaarden voor opname in het register van leefstijlcoaches op hbo-niveau blijven ongewijzigd.

De individuele accreditatie van leefstijlcoaches op hbo-niveau wordt in februari 2019 overgenomen door TCI, een ervaren toetsingsbureau. Dit geeft kandidaten flexibeler mogelijkheden om examen te doen. Ook ontlast de BLCN omdat de onafhankelijke accreditatiecommissie niet meer hoeft te worden aangehouden. De inhoudelijke opzet van de toetsing blijft ongewijzigd.

Gepost op

Gecombineerde Leefstijlinterventie komt in het basispakket

Het ministerie van VWS heeft aangekondigd dat de Gecombineerde Leefstijlinterventie in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen. Daarop heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de beleidsregels vastgesteld waar al geruime tijd aan gewerkt is met een groot aantal partijen, waaronder de BLCN. Hieronder vind je de verschillende beleidsdocumenten over de uitvoering van de GLI.

Het programma CooL (COaching Op Leefstijl) wordt zeer waarschijnlijk in het register van het Loket Gezond Leven van het RIVM opgenomen als bewezen effectieve GLI. Alleen programma’s die aan die criteria voldoen, kunnen gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars. Het CooL programma kan worden uitgevoerd door leefstijlcoaches die aangesloten zijn bij de BLCN en door diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten die een formele aantekening ‘leefstijlcoaching’ hebben behaald via hun eigen beroepsvereniging. Ook de Beweegkuur en Slimmer worden door het RIVM beoordeeld op de criteria voor de GLI. Deze twee programma’s worden waarschijnlijk niet uitgevoerd door leefstijlcoaches, maar door een combinatie van een diëtist en een fysio- of oefentherapeut.

De BLCN informeert leden die per 1 januari 2019 dit programma willen aanbieden met vergoeding binnen het basispakket van de zorgverzekering, hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. In de tussentijd wordt hard doorgewerkt aan de ‘technische’ randvoorwaarden voor het uitvoeren van een GLI binnen de zorgverzekering. Naast de BLCN speelt ook het Expertisecentrum Leefstijlinterventies hierin een belangrijke rol, aangezien zij het CooL programma zullen beheren en daarmee zullen zorgen voor resultaatmeting en inhoudelijke doorontwikkeling de komende jaren. Leefstijlcoaches die het CooL programma willen gaan aanbieden, volgen een startinstructie en verbinden zich aan de kwaliteitsborging.

Beleidsdocumenten over de GLI vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie – https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236692_22/1/

Regeling gecombineerde leefstijlinterventie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236292_22/1/

Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2019: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236300_22/1/

Nieuwsbericht van de NZa over GLI: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/nza-maakt-vergoeding-preventie-mogelijk