Bestuur

Het bestuur van de BLCN bestaat uit de volgende leden:

Meijke van Herwijnen (voorzitter)
Marjorie Pasman (secretaris)
Anita Geijtenbeek (penningmeester)
Sione Brugman (waarnemend penningmeester)
Nathalie Leenen (algemeen bestuurslid)