Gepost op

Het Voorzieningenfonds

Heb jij een Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Of twijfel je nog? Een andere mogelijke optie is lid worden van een vereniging binnen Het voorzieningenfonds. Frank Wagelaar (van Het Voorzieningenfonds) was aanwezig tijdens de ALV afgelopen maart. Hij gaf een presentatie over de mogelijkheid voor het opzetten van een eigen vereniging uitsluitend voor BLCN leden. De presentatie vindt je hier.

Wij zijn in ieder geval enthousiast voor het aanbieden van deze mogelijkheid aan onze leden!

Je kunt je hier aanmelden en kies dan uiteraard voor de BLCN (Amersfoort). Wanneer het ledenaantal op 20 staat gaat de vereniging van start.

Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd contact opnemen met Het voorzieningenfonds zelf of een berichtje sturen naar ons.

Gepost op

De BLCN is officieel opgericht!

Donderdag 24 september is de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland officieel bij de notaris opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee hebben hbo leefstijlcoaches officieel hun beroepsvereniging gekregen. In het oprichtingsbestuur zitten Meijke van Herwijnen (voorzitter), Madelon Meijer (secretaris), Marit Strijk (penningmeester), Sione Brugman (algemeen lid), Karen Vinke (algemeen lid) en Lotje Pulles (algemeen lid).

Lidmaatschap

 • Vanaf 15 oktober 2015 kunnen afgestudeerden van de post hbo opleidingen van AVLEG en MARK Academy zich inschrijven als lid (onverwachte hindernissen in de praktische realisatie van de inschrijving voorbehouden ;-)). Dit zijn vooralsnog de enige opleidingen tot leefstijlcoach die post hbo geaccrediteerd zijn. Bericht hierover volgt via deze updates, de Facebookpagina en Twitter.
 • Voor het resterende deel van 2015 is het lidmaatschapsgeld € 15,- per leefstijlcoach. Voor 2016 is de contributie gesteld op € 80,- per leefstijlcoach. Er zullen geen aanvullende kosten zijn voor accreditatie en de toegelaten leden hoeven in 2016 niet aan aanvullende accreditatie-eisen te voldoen. Naar verwachting is vanaf januari 2017 het accreditatiesysteem uitgewerkt in in werking. Daarover worden de leden natuurlijk op de hoogte gehouden.
 • Het bestuur organiseert in maart 2016 de eerste Algemene Ledenvergadering. Dit wordt nog geen congres, omdat we eerst willen focussen op andere basisvoorwaarden voor de vereniging, maar het krijgt wel een feestelijk tintje.
 • Voor leden zal zo snel mogelijk een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikbaar zijn. Gesprekken met verzekeraars zijn gaande.

Het profiel van de hbo leefstijlcoach & hoe voldoe je daaraan?

 • Het bestuur heeft als eerste grote taak op zich genomen om een beroepsprofiel voor de hbo leefstijlcoach op te stellen. Daar zijn een aantal fases in te benoemen, waar ook verschillende belanghebbenden en deskundigen een rol bij spelen. Het streven is dat per 1 januari 2016 het profiel is vastgelegd.
 • Op basis van het profiel kan straks ook preciezer worden gekeken hoe opleidingen en opgeleide leefstijlcoaches zich kunnen kwalificeren voor toelating tot de BLCN. Het bestuur heeft als uitgangspunt dat goed gekwalificeerde leefstijlcoaches die op minimaal hbo-niveau zijn opgeleid, toegang moeten krijgen tot de beroepsvereniging. Er wordt zorgvuldig gekeken hoe dit in de vorm van een reglement kan worden gegoten. Duidelijkheid is belangrijk.
 • Wie niet afgestudeerd is aan de post hbo opleiding van MARK Academy of AVLEG, is zeer welkom om deze berichten te blijven volgen en zo op de hoogte te blijven van hoe we het lidmaatschap gaan organiseren.

Waar is het bestuur nu mee bezig?

 • Het organiseren van een goede collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen een gunstig tarief.
 • Het opstellen van het profiel voor de hbo leefstijlcoach.
 • Met het informeren en adviseren van mensen en instanties die te maken hebben met hbo leefstijlcoaches.
 • Het gereed maken van het huishoudelijk reglement, de gedragscode en de ‘technische’ kant van de inschrijving, zoals ledenadministratie en bankrekening.
 • Het verzorgen van een basis website en informatievoorziening, waar straks een mooie huisstijl kan worden ingevoegd.

Contactgegevens van de vereniging vindt u hier.