Gepost op

Vacature Assessor Accreditatiecommissie

6 september 2018

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland heeft plaats voor een nieuwe assessor, die individuele accreditatietoetsen gaat beoordelen.

Wat verwachten wij van jou

Wij zoeken een assessor die uitgevoerde toetsen over leefstijl en coaching beoordeelt en na een gesprek met kandidaatleden kan vaststellen of een kandidaat het betreffende onderdeel succesvol afgerond heeft.

Daarnaast ga je mogelijk een rol spelen in de beoordeling van opleidingen tot leefstijlcoach.

Hiervoor is het belangrijk dat je:

 • kennis hebt van RemindoToets of snel nieuwe digitale systemen kan aanleren (uiteraard m.b.v. een werkinstructie);
 • aangeleverde toetsen (op afstand) kunt beoordelen;
 • goede gespreksvaardheden hebt (en het liefst ervaring met mondeling toetsen)
 • de beoordelingen goed en duidelijk kunt onderbouwen met een korte toelichting;
 • actuele kennis hebt van wat een (leefstijl)coach is en doet;
 • minimaal hbo-geschoold bent;
 • als leefstijlcoach werkzaam bent;
 • flexibel en op afroep beschikbaar bent omdat jouw werk afhankelijk is van het aantal accreditatieaanvragen;
 • bereid bent minimaal 2x per jaar een overleg bij te wonen;
 • kennis hebt van onderwijs- en examenprogramma’s;

Gezien de huidige samenstelling van de accreditatiecommissie is een achtergrond als diëtist een pré.

Verder ben je:

 • onafhankelijk en objectief;
 • systematisch en proceduregericht;
 • kritisch met een open houding;
 • gericht op samenwerking met de overige leden van de accreditatiecommissie
 • beschikbaar op de volgende data in 2018: vrijdag 2 november en vrijdag 14 december

Om een beeld te krijgen van de werkzaamheden is het zinvol de servicedocumenten  voor de individuele en de opleidingenaccreditatie in te zien. Deze kun je vinden op de website van de BLCN.

Wat wij jou bieden

 • beoordeling van ingediende toetsen tegen een uurtarief van € 60,- exclusief btw;
 • een open werksfeer met korte communicatielijnen;
 • de mogelijkheid om deels op afstand te werken, naast het houden van assessmentgesprekken in Amersfoort en eventueel het op locatie beoordelen van opleidingen;
 • een rol in het bewaken van het niveau van een nieuwe, belangrijke beroepsgroep;
 • reiskostenvergoeding voor het bijwonen van overleg en voor de beoordeling op locatie

Interesse?

Heb je interesse om assessor te worden bij BLCN? Stuur dan uiterlijk 30 september 2018 je motivatie met CV naar accreditatie@blcn.nl, ter attentie van Heleen de Rijke (voorzitter BLCN Accreditatiecommissie).

Gepost op

Gecombineerde Leefstijlinterventie komt in het basispakket

Het ministerie van VWS heeft aangekondigd dat de Gecombineerde Leefstijlinterventie in het basispakket van de zorgverzekering wordt opgenomen. Daarop heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de beleidsregels vastgesteld waar al geruime tijd aan gewerkt is met een groot aantal partijen, waaronder de BLCN. Hieronder vind je de verschillende beleidsdocumenten over de uitvoering van de GLI.

Het programma CooL (COaching Op Leefstijl) wordt zeer waarschijnlijk in het register van het Loket Gezond Leven van het RIVM opgenomen als bewezen effectieve GLI. Alleen programma’s die aan die criteria voldoen, kunnen gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars. Het CooL programma kan worden uitgevoerd door leefstijlcoaches die aangesloten zijn bij de BLCN en door diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten die een formele aantekening ‘leefstijlcoaching’ hebben behaald via hun eigen beroepsvereniging. Ook de Beweegkuur en Slimmer worden door het RIVM beoordeeld op de criteria voor de GLI. Deze twee programma’s worden waarschijnlijk niet uitgevoerd door leefstijlcoaches, maar door een combinatie van een diëtist en een fysio- of oefentherapeut.

De BLCN informeert leden die per 1 januari 2019 dit programma willen aanbieden met vergoeding binnen het basispakket van de zorgverzekering, hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. In de tussentijd wordt hard doorgewerkt aan de ‘technische’ randvoorwaarden voor het uitvoeren van een GLI binnen de zorgverzekering. Naast de BLCN speelt ook het Expertisecentrum Leefstijlinterventies hierin een belangrijke rol, aangezien zij het CooL programma zullen beheren en daarmee zullen zorgen voor resultaatmeting en inhoudelijke doorontwikkeling de komende jaren. Leefstijlcoaches die het CooL programma willen gaan aanbieden, volgen een startinstructie en verbinden zich aan de kwaliteitsborging.

Beleidsdocumenten over de GLI vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie – https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236692_22/1/

Regeling gecombineerde leefstijlinterventie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236292_22/1/

Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2019: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236300_22/1/

Nieuwsbericht van de NZa over GLI: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/nza-maakt-vergoeding-preventie-mogelijk

Gepost op

Het Voorzieningenfonds

Heb jij een Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Of twijfel je nog? Een andere mogelijke optie is lid worden van een vereniging binnen Het voorzieningenfonds. Frank Wagelaar (van Het Voorzieningenfonds) was aanwezig tijdens de ALV afgelopen maart. Hij gaf een presentatie over de mogelijkheid voor het opzetten van een eigen vereniging uitsluitend voor BLCN leden. De presentatie vindt je hier.

Wij zijn in ieder geval enthousiast voor het aanbieden van deze mogelijkheid aan onze leden!

Je kunt je hier aanmelden en kies dan uiteraard voor de BLCN (Amersfoort). Wanneer het ledenaantal op 20 staat gaat de vereniging van start.

Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd contact opnemen met Het voorzieningenfonds zelf of een berichtje sturen naar ons.

Gepost op

De BLCN is officieel opgericht!

Donderdag 24 september is de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland officieel bij de notaris opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee hebben hbo leefstijlcoaches officieel hun beroepsvereniging gekregen. In het oprichtingsbestuur zitten Meijke van Herwijnen (voorzitter), Madelon Meijer (secretaris), Marit Strijk (penningmeester), Sione Brugman (algemeen lid), Karen Vinke (algemeen lid) en Lotje Pulles (algemeen lid).

Lidmaatschap

 • Vanaf 15 oktober 2015 kunnen afgestudeerden van de post hbo opleidingen van AVLEG en MARK Academy zich inschrijven als lid (onverwachte hindernissen in de praktische realisatie van de inschrijving voorbehouden ;-)). Dit zijn vooralsnog de enige opleidingen tot leefstijlcoach die post hbo geaccrediteerd zijn. Bericht hierover volgt via deze updates, de Facebookpagina en Twitter.
 • Voor het resterende deel van 2015 is het lidmaatschapsgeld € 15,- per leefstijlcoach. Voor 2016 is de contributie gesteld op € 80,- per leefstijlcoach. Er zullen geen aanvullende kosten zijn voor accreditatie en de toegelaten leden hoeven in 2016 niet aan aanvullende accreditatie-eisen te voldoen. Naar verwachting is vanaf januari 2017 het accreditatiesysteem uitgewerkt in in werking. Daarover worden de leden natuurlijk op de hoogte gehouden.
 • Het bestuur organiseert in maart 2016 de eerste Algemene Ledenvergadering. Dit wordt nog geen congres, omdat we eerst willen focussen op andere basisvoorwaarden voor de vereniging, maar het krijgt wel een feestelijk tintje.
 • Voor leden zal zo snel mogelijk een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikbaar zijn. Gesprekken met verzekeraars zijn gaande.

Het profiel van de hbo leefstijlcoach & hoe voldoe je daaraan?

 • Het bestuur heeft als eerste grote taak op zich genomen om een beroepsprofiel voor de hbo leefstijlcoach op te stellen. Daar zijn een aantal fases in te benoemen, waar ook verschillende belanghebbenden en deskundigen een rol bij spelen. Het streven is dat per 1 januari 2016 het profiel is vastgelegd.
 • Op basis van het profiel kan straks ook preciezer worden gekeken hoe opleidingen en opgeleide leefstijlcoaches zich kunnen kwalificeren voor toelating tot de BLCN. Het bestuur heeft als uitgangspunt dat goed gekwalificeerde leefstijlcoaches die op minimaal hbo-niveau zijn opgeleid, toegang moeten krijgen tot de beroepsvereniging. Er wordt zorgvuldig gekeken hoe dit in de vorm van een reglement kan worden gegoten. Duidelijkheid is belangrijk.
 • Wie niet afgestudeerd is aan de post hbo opleiding van MARK Academy of AVLEG, is zeer welkom om deze berichten te blijven volgen en zo op de hoogte te blijven van hoe we het lidmaatschap gaan organiseren.

Waar is het bestuur nu mee bezig?

 • Het organiseren van een goede collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen een gunstig tarief.
 • Het opstellen van het profiel voor de hbo leefstijlcoach.
 • Met het informeren en adviseren van mensen en instanties die te maken hebben met hbo leefstijlcoaches.
 • Het gereed maken van het huishoudelijk reglement, de gedragscode en de ‘technische’ kant van de inschrijving, zoals ledenadministratie en bankrekening.
 • Het verzorgen van een basis website en informatievoorziening, waar straks een mooie huisstijl kan worden ingevoegd.

Contactgegevens van de vereniging vindt u hier.